D4 COMBI

D4 COMBI

DITER D4 COMBI on turvallinen ja monipuolinen yhdistelmälaite, joka sisältää kolmitaajuisen ultraäänilaitteen ja monipuolisen kaksikanavaisen elektroterapialaitteen. Laitteen eri ominaisuuksia voidaan käyttää erikseen (myös samanaikaisesti) tai yhdistelmähoitona.

Matalalla 0,9 MHz ultraäänitaajuudella voidaan hoitaa syvällä olevia kohteita ja korkeammilla 2 MHz ja 3 MHz taajuuksilla ihon pintaa lähempänä olevia kohteita.

Elektroterapialaitteena laitteessa on mahdollista valita erilaisia interferenssi-, TENS- tai diadynaamisia hoitovirtoja.

Yhdistelmähoidossa äänipää toimii virtapiirin toisena elektrodina ja kaikkia ultraääniominaisuuksia voidaan yhdistää bipolaariseen interferenssiin tai TENS:iin.

Laitteen suuri ja selkeä näyttö näyttää kaikki hoidon aikana tarvittavat tiedot samanaikaisesti ja hoitoasetuksien muuttaminen on helppoa ja nopeaa.

HOITOKOHTEET

* akuutit vammat ja vammojen jälkitilat
* erilaiset kiputilat
* gynekologiset indikaatiot
* kroonisen väärin suoritetun rasituksen ja ylirasituksen aiheuttamat ortopediset vaivat
* lihasjännitystilat
* luiden, nivelten ja bursan ei-traumaattiset oireet
* neurologiset sairaudet
* pehmytkudosvammat ja -sairaudet
* toiminnalliset sairaudet ja elimelliset verenkiertojärjestelmän sairaudet, sekä niiden jälkitilat

OMINAISUUDET

* kolme ultraäänitaajuutta
* jatkuva / pulsoiva ultraääni
* pulssisuhde ja pulssitaajuus valittavissa
* neljän elektrodin interferenssi (vektoriautomatiikalla)
* bipolaarinen interferenssi
* symmetrinen bifaasinen TENS
* monofaasinen TENS
* valittavissa vakiovirta- tai vakiojännitehoito TENS-hoidossa
* TENS hoitomuodot: jatkuva, jaksottainen, bursti ja moduloitu
* suorakulmapulssivirta
* kolmiopulssivirta
* diadynaamiset virrat (MF, DF, CP, CP-id, LP, RS, MM)
* kantoaaltoon yhdistetty didy-virta yhdistelmähoitoihin
* galvaaninen tasavirta
* kantoaaltoon yhdistetty galvaaninen virta yhdistelmähoitoihin
* Träbertin 2-5 -virta
* 9 valmista diadynaamista hoito-ohjelmaa
* I/T diagnostiikka
* valmiit perushoito-ohjelmat, joissa kaikki asetukset käyttäjän muutettavissa

ÄÄNIPÄÄT

VAKIOVARUSTEENA:
THN (6 cm²)
* Taajuudet: 0,9 MHz, 2 MHz ja 3 MHz
* ERA yllä oleville taajuuksille: 3,5 cm², 4,5 cm² ja 5,5 cm²
* Intensiteettisuhde: 1,5

LISÄVARUSTEENA:
THO (1,3 cm²)
* Taajuus: 3 MHz
* ERA: 0,5 cm²
* Intensiteettisuhde: 2,6


D4 S COMBI – Suosituin!

d4s-combi

DITER D4S COMBI on turvallinen ja monipuolinen yhdistelmälaite, joka sisältää kolmitaajuisen ultraäänilaitteen ja monipuolisen kaksikanavaisen elektroterapialaitteen. Laitteen eri ominaisuuksia voidaan käyttää erikseen (myös samanaikaisesti) tai yhdistelmähoitona.

Matalalla 0,9 MHz ultraäänitaajuudella voidaan hoitaa syvällä olevia kohteita ja korkeammilla 2 MHz ja 3 MHz taajuuksilla ihon pintaa lähempänä olevia kohteita.

Elektroterapialaitteena laitteessa on mahdollista valita erilaisia stimulaatio-, interferenssi-, TENS- tai diadynaamisia hoitovirtoja.

Yhdistelmähoidossa äänipää toimii virtapiirin toisena elektrodina ja kaikkia ultraääniominaisuuksia voidaan yhdistää bipolaariseen interferenssiin tai TENS:iin.

Laitteen suuri ja selkeä näyttö näyttää kaikki hoidon aikana tarvittavat tiedot samanaikaisesti ja hoitoasetuksien muuttaminen on helppoa ja nopeaa.

HOITOKOHTEET

* akuutit vammat ja vammojen jälkitilat
* erilaiset kiputilat
* gynekologiset indikaatiot
* kroonisen väärin suoritetun rasituksen ja ylirasituksen aiheuttamat ortopediset vaivat
* lihasjännitystilat
* luiden, nivelten ja bursan ei-traumaattiset oireet
* neurologiset sairaudet
* pehmytkudosvammat ja -sairaudet
* toiminnalliset sairaudet ja elimelliset verenkiertojärjestelmän sairaudet, sekä niiden jälkitilat
* lihasta aktivoivat hoidot ennen leikkausta
* leikkausten jälkihoito
* inkontinenssi
* hemiplegiapotilaiden lihasten aktivointi ja spastisiteetin hoito

OMINAISUUDET

ULTRAÄÄNI
* kolme ultraäänitaajuutta samasta äänipäästä 0,9 MHz, 2 MHz, ja 3 MHz, sekä lisäksi lisävarusteena saatavissa pieni 1,3 cm2 / 3 MHz:n äänipää
* jatkuva / pulsoiva ultraääni
* pulssisuhde ja pulssitaajuus valittavissa
* hoidon aikana potilaalle hoitoalueelle annettavan ultraäänen kokonaisenergian määrä (jouleina) nähtävissä suoraan näytöltä. (Helpottaa annostelua ja hoidon laadun seurantaa)

TENS
* symmetrinen bifaasinen TENS
* monofaasinen TENS
* jaksottainen / jatkuva / BURST TENS

MNES, (NMES, NMS,) EMS ja muuttuvan taajuuden TENS

MIKROVIRTA

DIDY
* neljä erillistä DIDY-virtaa: perinteinen DIDY-virta (MF, DF, CD, CP-id, LP, RS, MM), samat virtamuodot moduloituna paremman ihon ja elektrodin ylimenoimpedanssin saavuttamiseksi, DIDY-virta 16/32 Hz:n taajuudella perinteisillä virtamuodoilla sekä moduloituna.

GALVAANINEN TASAVIRTA

URS virta

FARADINEN VIRTA

SUORAKULMA- JA KOLMIOVIRTA sähköärtyvyystutkimuksiin

IT-KÄYRÄ
* piirtyy suoraan tutkimusta tehdessä laitteen LCD-näyttöön

9 valmista diadynaamista hoito-ohjelmaa perinteisellä ja moduloidulla virtamuodolla

INTERFERENSSIVIRRAT
* interferenssivirrat neljällä elektrodilla (vektoriautomatiikka) ja kolmella eri kantoaallolla
* 2-elektrodin keskitaajuusvirrat (”kahden elektrodin IF”)

STIMULAATIOVIRRAT
* STIM lihasstimulaatiovirrat (MF, muuttuvan taajuuden TENS (NMES, NMS, EMS), RUS (Kotz virta), High Voltage)
Kaikilla edellä mainituilla virroilla on mahdollista käyttää samanlaista taajuusspektriä kuin interferenssivirroillakin ja voidaan säätää nousu- ja laskurampit sekä supistus- ja lepoajat erikseen.

Laitteessa on valmiiksi asetettuna 25 valmista sähköisessä muodossa olevaa ”hoitokorttia”, joissa on valmiina parametriasetukset eri diagnoosien hoitoon. Käyttäjä voi muuttaa kaikkia parametriasetuksia, jolloin ne jäävät laitteen muistiin. Laite voidaan haluttaessa palauttaa n. 5 sekunnin aikana alkuperäisiin asetuksiin.

ÄÄNIPÄÄT

VAKIOVARUSTEENA:
THN (6 cm²)
* Taajuudet: 0,9 MHz, 2 MHz ja 3 MHz
* ERA yllä oleville taajuuksille: 3,5 cm², 4,5 cm² ja 5,5 cm²
* Intensiteettisuhde: 1,5

LISÄVARUSTEENA:
THO (1,3 cm²)
* Taajuus: 3 MHz
* ERA: 0,5 cm²
* Intensiteettisuhde: 2,6