Turvallista ja tehokasta elektroterapiaa eläimille

DITER ELECTRO on erittäin monipuolinen kaksikanavainen elektroterapialaite interferenssi-, TENS-, didy- ja lihasstimulaatiohoitoihin.

HOITOKOHTEET:
* akuutit vammat ja vammojen jälkitilat
* erilaiset kiputilat
* kroonisen väärin suoritetun rasituksen ja ylirasituksen aiheuttamat ortopediset vaivat
* lihasjännitystilat
* luiden, nivelten ja bursan ei-traumaattiset oireet
* neurologiset sairaudet
* pehmytkudosvammat ja -sairaudet
* toiminnalliset sairaudet ja elimelliset verenkiertojärjestelmän sairaudet, sekä niiden jälkitilat

OMINAISUUDET
* neljän elektrodin interferenssi (vektoriautomatiikalla)
* bipolaarinen interferenssi
* symmetrinen bifaasinen TENS
* monofaasinen TENS
* valittavissa vakiovirta- tai vakiojännitehoito TENS-hoidossa
* suorakulmapulssivirta
* kolmiopulssivirta
* diadynaamiset virrat (MF, DF, CP, CP-id, LP, RS, MM)
* kantoaaltoon yhdistetty didy-virta yhdistelmähoitoihin
* galvaaninen tasavirta
* kantoaaltoon yhdistetty galvaaninen virta yhdistelmähoitoihin
* Träbertin 2-5 -virta
* 9 valmista diadynaamista hoito-ohjelmaa
* I/T diagnostiikka
* mikrovirta
* lihasstimulaatio-ohjelmat
- MF (keskitaajuusvirta)
- symmetrinen bifaasinen TENS
- Kotz (Russian stimulation, katkottu vaihtovirta)
- HV (high voltage kaksoispulssi)
- säädettävät työ- ja lepoajat
- säädettävät stimulaation nousu- ja laskuajat
* TENS hoitomuodot: jatkuva, jaksottainen, bursti ja moduloitu
* valmiit perushoito-ohjelmat, joissa kaikki asetukset käyttäjän muutettavissa